Японската декоративна техника Kintsugi

Всички сме чупили кухненска чиния или купа на парчета, които събираме и хвърляме на боклука, без да подозираме, че имаме в ръцете си възможността да правим изкуство с такъв остатък. Благодарение на Kintsugi, японска техника за декорация на керамика, начупената керамика е много по-красива от непокътната. Kintsugi е изкуството, което ще Ви се прииска да опитате у дома!

 

Kin (златен) и tsugi (за ремонт)

Всъщност, Kintsugi е стара японска техника за поправяне на крамика, която датира от XV век. От японски, терминът буквално се превежда kin (златен) и tsugi (за ремонт).

 

Счупената керамика със златно лепило

Идеята е счупената керамика да се поправи, вместо да се изхвърли, като в процеса на това се трансформира в още по-красива и уникална от това, което е била. За това пукнатините се подчертават чрез лепене със златен лак, което прави частите в акценти, които да се покажат с гордост.

 

Уникалност и презентация на история

Днес в този стил се създават произволни модели, които се рисуват като се имитират отделни фрактури. Запазва се концепцията за уникалност и демонстриране на история по един оригинален начин.