Българска следа от Чипровци

Ще я откриете в много малко антиквариати. И то образци на около 30 – 40 години. Изобщо попадането на наистина стар български или източен килим у нас би било щастлива находка.